top of page

Privacybeleid

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

 

NOBILIS Fleurs verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn klanten te beschermen en het beste beschermingsniveau te garanderen.

Om haar producten te kunnen verkopen en leveren, haar klanten te informeren en informeren, verzamelt NOBILIS Fleurs bepaalde gegevens van de gebruikers van haar website en van haar klanten tijdens de aankopen.

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers te informeren over de middelen die zijn ingezet om de persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen, raadplegen, verwerken en opslaan.

NOBILIS Fleur s, als verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe om te voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna RGPD) en van de Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

De persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden verzameld, zijn:

- klantaccountgegevens: voornaam, achternaam, factuur- en bezorgpostadressen, e-mailadres, gsm-nummer, wachtwoord om verbinding te maken met het klantaccount, geboortedatum

- transactiegegevens: verwijst naar de gegevens die de klant verstrekt bij het doen van aankopen, zoals zijn telefoonnummer, adres, e-mailadres en informatie met betrekking tot zijn betaalmiddel;

- navigatiegegevens

Er wordt gespecificeerd dat NOBILIS Fleur s niet verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens die geautomatiseerd kunnen worden verzameld door Facebook, Instagram en andere sociale netwerken ..., gerelateerd aan interessegebieden en context, om gebruikersgegevens te verzamelen ( interacties met functies en profilering van online activiteiten). Deze gegevens worden rechtstreeks verzameld door deze dienstverleners en / of derden en vallen onder hun beleid.

NOBILIS Fleur verzekert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de klant door verbeterde gegevensbescherming te implementeren door het gebruik van fysieke en logische beveiligingsmiddelen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft de klant recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet en recht op overdraagbaarheid met betrekking tot alle gegevens die op hem betrekking hebben. . Hij heeft ook het recht om de verwerking met zijn persoonsgegevens te beperken. Iedereen heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan individuele besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking zoals profilering. Als de klant heeft ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens, kan hij zijn toestemming te allen tijde intrekken.

Intellectueel eigendom

Alle teksten, illustraties en foto's gepresenteerd op de site www.nobilis-fleurs.be zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie is strikt verboden, evenals elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming.

auteursrechten

De rechten op de site en de inhoud worden beschermd door internationale auteursrechtwetgeving en door enige andere nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten en databases. Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken, foto's en afbeeldingen die op de site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn enerzijds het exclusieve eigendom van NOBILIS Fleur s en worden anderzijds beschermd door de relevante bepalingen van de Code of Intellectual Property. .

Cookies

Dit Cookie Management Charter is bedoeld voor gebruikers van de website www.nobilis-fleurs.be , namelijk elke persoon die de SITE bezoekt en doorbladert als Klant of als gewone internetgebruiker.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website op de harde schijf van uw terminal wordt geplaatst. Het registreert bepaalde informatie over uw browsen of uw onlinegedrag waarmee wij uw ervaring als gebruiker kunnen verbeteren en vergemakkelijken.

Waar worden cookies voor gebruikt?

De cookies die op de SITE worden gebruikt, worden gebruikt om u te onderscheiden om uw browsen en de diensten die wij u aanbieden te verbeteren.

In de praktijk stellen technische cookies ons in staat om u te authenticeren, u te identificeren, uw browsen op onze SITE te versnellen en toegang te krijgen tot de verschillende functies ervan. Ze kunnen, indien nodig, uw voorkeuren registreren of de verschillende toepassingen van de SITE meten.

Andere cookies en tracers voor het meten van het publiek kunnen worden gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze SITE op te stellen, om u te verbeteren en u altijd meer comfort te bieden wanneer u onze SITE bezoekt, en om reclame en promotionele aanbiedingen die zijn afgestemd op uw navigatie.

Hoe cookies beheren?

Op uw computers, smartphones en andere internettoegangsterminals accepteert de browsersoftware standaard cookies op websites.

Maar u behoudt de controle over de installatie van deze cookies omdat u de mogelijkheid heeft om uw browsersoftware te configureren om:

  • Accepteer of weiger de cookies die op de SITE worden gevonden;

  • Weiger systematisch alle cookies;

  • Vraag uw toestemming voor elk van de cookies die u tegenkomt tijdens het surfen op internet.

Zoals eerder aangegeven, willen we u, door ervoor te kiezen om onze cookies te blokkeren, erop wijzen dat het browsen op de SITE en / of het gebruik van bepaalde functies kan worden gewijzigd.

Als u ervoor kiest om alle cookies te verwijderen, wordt uw gebruikerservaring in elk geval sterk beïnvloed en worden uw browsevoorkeuren verwijderd.

Uw rechten

In overeenstemming met de Data Protection Act n ° 78-17 van 6 januari 1978 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, die in werking is getreden op 25 mei 2018 (hierna "RGPD" ), heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage (artikel 15 RGPD), rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van uw gegevens;

  • Recht om uw persoonlijke gegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 RGPD), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is;

  • Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD);

  • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG);

  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG);

  • Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die u ons heeft verstrekt, wanneer uw gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van uw toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG);

  • Recht om het lot van uw gegevens na uw overlijden te bepalen en om te kiezen of we uw gegevens al dan niet meedelen aan een derde partij die u eerder hebt aangewezen.

In geval van overlijden en bij gebrek aan instructies van u, verbinden wij ons ertoe uw gegevens te vernietigen, behalve wanneer het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt uw rechten uitoefenen door een van de volgende middelen te gebruiken:

Yves Plovier BVBA Musa

Trêvesstraat 2, 1050 Elsene

Bezoekerscommentaar kan worden gecontroleerd met behulp van een geautomatiseerde spamdetectieservice.

                           Avenue Edmond Parmentier, 20   1150 Sint-Pieters-Woluwe      |    02 772 05 50     |    nobilisfleur@gmail.com

bottom of page